Coca Carola: Så fel som bara vi kan ha

Coca Carola: Så fel som bara vi kan ha
– 1998
– Beat Butchers
– Cd
– ORCD 34

Montage:
– CorelDRAW 7

Info:
Tryckeriet vågade inte chansa på att dom kunde återge mitt bakgrundsmoln(Pattern), så det togs bort, och blev ”bara” blått…
Nu kan originalet ses för första gången, liksom bakgrunden till baksidan…
Mitt första omslag till CC, min ambition var att försöka göra en ”CocaLogga” och få dom att gilla den. Hittills hade dom haft haft olika loggor på allt dom gjort…

Coca - Cd omslag

Originalversion:
Coca - Cd omslag
Coca - baksidan

Originalversion:
Coca - baksidan

Coca - Label
Backup_InnerText

Backup_InnerText

Backup_InnerText